Wil u ook inspirerend presenteren?  

Wanneer u regelmatig voor een publiek staat of uw boodschap via video overbrengt en u uw verhaal op een authentieke, bevlogen, inspirerende, heldere en verbindende manier wil overbrengen, dan kunnen wij u helpen... 

Of nog met andere woorden: wanneer u uw publiek wil aanspreken in plaats van toespreken...

Dat kan zowel via adviesverlening, coaching (mentoring) als via (in company) training... 

Wanneer kunnen wij u helpen?  Wanneer u vast stelt dat het u moeite kost om uw sprekersangst te overwinnen, om verbinding te maken, om de brug te leggen met uw publiek, om hen in actiemodus te krijgen,…

Hoe gaan we samen te werk?  Wij observeren u in real live of virtueel, kijken samen naar uw videobeelden, maken al dan niet samen met uw collega’s-trainees een analyse van uw sprekersstijl, van uw sterke punten als communicator en van uw ontwikkelingspunten. We sturen samen uw vaardigheden in spreken voor publiek bij, met mondjesmaat evolueren we samen naar meer comfortabiliteit en een aangenamer welbevinden. 

Waar gaat onze aandacht naar toe?  Naar uw stijl, uw vooroordelen en angsten, uw voorbereiding, de vragen die u en uw publiek zich daarbij stellen, de opbouw van uw verhaal, wat u nodig heeft om nog sterker te overtuigen en te inspireren, de manier waarop u de aandacht trekt en strekt, welke enthousiasmerende bewoordingen u daarbij gebruikt, u zich ondersteund weet met flipchart, smart board of PowerPoint. En vooral met veel aandacht voor het optimaliseren van “uw” verbinding met "uw" publiek...

Publicspeaking