Wil u efficiënt(er) vergaderen?

U vergadert regelmatig en wil voor MEER gaan...  

Waar staat MEER voor?   Voor Motiverende, Efficiënte (Covid19-essentiële?), Energieke en Rendabele  meetings... en vooral voor een betere verbinding...

Waarmee kunnen wij u helpen?  Wanneer u vast stelt dat u te veel vergadert, er geen concrete agenda noch heldere doelstellingen zijn, er onvoldoende met de verwachtingen van de deelnemers wordt rekening gehouden, deelnemers weinig of niet gemotiveerd noch betrokken zijn, er veel te veel mensen rond de tafel of op de zoommozaiëk zitten, vergaderingen uitlopen, dat actiepunten niet worden opgevolgd, dat u pakken energie verliest, … kortom dat uw ROMI, uw return on meeting investment, beneden alle peil is…

Wat kunnen we daar aan doen?  Wij observeren uw fysieke of online vergadering, kijken samen naar uw videobeelden, maken een analyse van uw vergadermodus, van uw sterke punten als vergaderaar en van uw ontwikkelpunten...

Ontwikkelpunten?  We sturen samen uw vaardigheden bij met aandacht voor uw voorbereiding, voor welke vragen u zich daarbij stelt, voor uw voorzittersrol, hoe u piloteert, hoe u overtuigt en nog beter inspireert, welke uitnodigende bewoordingen u daarbij gebruikt, hoe u tot besluitvorming komt, hoe u de groepsdynamiek beheerst, hoe u omgaat met diversiteit en weerstand, … maar vooral met veel aandacht voor het optimaliseren van uw verbinding.

Wat is het resultaat?  Vergaderen is niet langer een verplicht nummer en energiedrainer. In tegendeel: voortaan vergadert u met plezier en met volle energie(-tank)...

Meeting 3