Wil jij efficiënt(er) kunnen vergaderen?

Je vergadert regelmatig en wil voor MEER gaan...  

Waar staat MEER voor?   Voor Motiverende, Efficiënte (Covid19-essentiële?), Energieke en Rendabele  meetings... en vooral voor een betere verbinding...

Waarbij kunnen wij jou begeleiden?  Wanneer je vast stelt dat je te veel vergadert, er geen concrete agenda noch heldere doelstellingen zijn, er onvoldoende met de verwachtingen van de deelnemers wordt rekening gehouden, deelnemers weinig of niet gemotiveerd noch betrokken zijn, er veel te veel mensen rond de tafel of op de zoommozaiëk zitten, vergaderingen uitlopen, dat actiepunten niet worden opgevolgd, dat je bakken energie verliest, … kortom dat je  ROMI, jouw return on meeting investment, beneden alle peil is…

Wat kunnen we daar samen aan doen?  Wij observeren jouw fysieke of online vergadering, kijken samen naar je videobeelden, maken een analyse van je vergadermodus, van je sterke punten als vergaderaar en van je opportuniteiten voor groei en/of ontwikkelpunten. 

Ontwikkelpunten?  We sturen samen je vaardigheden bij met aandacht voor je voorbereiding, voor welke vragen jij je  daarbij stelt, voor je voorzittersrol, hoe je piloteert, hoe je overtuigt en nog beter inspireert, welke uitnodigende bewoordingen je daarbij gebruikt, hoe je tot besluitvorming komt, hoe je de groepsdynamiek beheerst, hoe je omgaat met diversiteit en weerstand, … maar vooral met veel aandacht voor het optimaliseren van jouw verbinding.

Wat is het resultaat?  Vergaderen is niet langer een verplicht nummer en energiedrainer. In tegendeel: voortaan vergader je  met plezier en met volle energie(-tank)...

Meeting 3