Wil u nog meer inspirerend presenteren?  

Wanneer u regelmatig voor een publiek staat en u uw boodschap op een authentieke, bevlogen, inspirerende, heldere en verbindende manier wil overbrengen, dan kunnen wij u helpen... 

Of nog met andere woorden: wanneer u uw publiek wil aanspreken in plaats van toespreken...

Dat kan zowel via adviesverlening, coaching (mentoring) als via (in company) training... 

Wanneer kunnen wij u helpen?  Wanneer u vast stelt dat het u moeite kost om uw sprekersangst te overwinnen, om verbinding te maken, om de brug te leggen met uw publiek, om hen in actiemodus te krijgen,…

Hoe gaan we samen te werk?  Wij observeren u, kijken samen naar uw videobeelden, maken al dan niet samen met uw collega’s-trainees een analyse van uw sprekersstijl, van uw sterke punten als communicator en van uw ontwikkelingspunten. En we sturen uw vaardigheden in spreken voor publiek met mondjesmaat bij…

Waar gaat onze aandacht naar toe?  Naar uw stijl, uw vooroordelen en angsten, uw voorbereiding, de vragen die u zich daarbij stelt, de opbouw van uw verhaal, wat u nodig heeft om nog sterker te inspireren, de manier waarop u de aandacht trekt en strekt, u zich ondersteund weet met flipchart, smart board of PowerPoint. En vooral met veel aandacht voor het optimaliseren van “uw” verbinding met "uw" publiek...

Publicspeaking