Kies bewust voor SLIMme slides: Meer met Minder...

Hoe komt het dat wij zo vaak (willen) presenteren met propvolle slides? Omdat het altijd al zo geweest is binnen ons bedrijf... Omdat we geen enkel detail over het hoofd willen zien (cfr. de lockdown uitschuiver van Premier Wilmès in april 2020) of omdat we het hele verhaal ter beschikking willen stellen (van wie er niet bij kon zijn) op een "makkelijk leesbaar" draagvlak... 

Propvolle slides zijn een onbewust gevolg van een bewuste keuze… de bewuste keuze om uw verhaal onmiddellijk in PowerPoint (en dus in the Box) op te bouwen. Niks makkelijker dan dat, want eenvoudig en snel verspreidbaar… is het niet?  Nee, dit is een van de vele illusies die spreken voor publiek eigen zijn... 

Want wat is het logische gevolg? Overvolle slides, veel content en details, helaas dus ook weinig aantrekkingskracht en nog minder verbinding. Een gepatenteerd overdrijven, een overaanbod in overprikkeling, in de strot geduwd leesvoer… een tekst in plaats van een visuele ondersteuning van uw verhaal, wat het niet hoort te zijn... 

Welke 2 twijfelachtige zekerheden, noem hen gerust illusies, kunnen we hier als spreker aan ontlenen?

  1. dat we goed voorbereid zijn en dat we dus niets kunnen vergeten... 
  2. dat uw publiek structuur herkent en kan volgen (eigenlijk meelezen)…

Is dat de bedoeling van het gebruik van een slide deck? Uiteraard niet. Een presentatieplatform (be it PowerPoint or Prezi) is er niet om de leiding van u over te nemen. Een Nederlandse collega stelde ooit dat "u als ruggensteun nooit iets mag gebruiken dat meer licht geeft dan uzelf".  Nogal wiedes, als spreker neemt u uiteraard zelf het woord en de leiding, waarbij uw PowerPoint, Prezi of alternatief dient als een support om uw verhaal extra kleur te geven en kracht bij te zetten… In feite komt het neer op "how to empower your point" en niet, hoe kan ik de slagkracht van mijn verhaal maximaal ondermijnen met een "public reading" aanpak? 

 

Hoe kan het dan beter?

Wanneer we onze voorbereiding starten op een PowerPointplatform verengen we onze geest en bekrimpen we de facto onze creativiteit tot microniveau.  Beter is om  out of the box  en met een mindmap te starten…

 

Welke vragen kunnen we ons daarbij stellen?

  • Wat is mijn doelstelling?  Wat wil ik bereiken en vooral wat wil ik vermijden?
  • Wat is de kernboodschap, wat zijn de take-aways, die ik wil meegeven?
  • Hoe kan ik mijn boodschap (per slide) visualiseren?
  • Hoe trek en strek ik de aandacht? Hoe zorg ik voor maximale memorisatie...?  Met een metafoor, een anekdote, … 
  • Welke vragen (letterlijk) en verwachtingen leven er omtrent mijn onderwerp bij mijn publiek? Wat zijn de gevoeligheden…
  • Op basis van welke vragen kan ik mijn verhaal fragmenteren? Ontbinden in zijn meest eenvoudige factoren? 
  • In welke mate biedt een extra slide nog extra toegevoegde waarde?   
  • Wat kan ik nog schrappen opdat mijn draagvlak helder en meer ondersteunend dan leidend is? 

 

Wat krijgt u met propvolle slides?

1. Een vals gevoel van veiligheid, want de illusie van voorbereid te zijn;

2. Uw oogballen sleuren naar alle hoeken van de slide;

3. Werken verstikkend;

4. Dwingen u tot aflezen;

5. Bevriezen uw lichaamstaal en dus uw overtuigingskracht;

6. Ontzeggen uzelf de mogelijkheid tot interactiviteit en betrokkenheid.

7. Ondermijnen dus uw zelfvertrouwen;

8. Laten uw publiek met een onbevredigd, want niet verbonden en overprikkeld gevoel achter...

 

Wat doet u dan wel? Pak het "SLIM" aan... SLIM van  "Stimulating Less Is More"  en wat krijgt u dan? 

1. Meer openheid en vrijheid leidt tot meer zelfvertrouwen;

2. U creëert meer discipline om u voor te bereiden;

3. U hebt een betere verhaallijn;

4. U hebt meer oogcontact, meer oprechte aandacht, betrokkenheid en interactiviteit;

5. U bent beter voorbereid, kan makkelijker meeveren bij oppositie en vraagstelling;

6. Uw publiek krijgt een goed verhaal, krijgt een antwoord op haar/zijn vragen, voelt zich derhalve helemaal verbonden met u en keert tevreden terug…

 

Wil u ook Meer met Minder? 

Contacteer ons via onderstaand formulier.  We maken er samen "SLIM" werk van...